با ما تماس بگیرید

سوالات؟ نظرات؟ ما برای نظرات شما ارزش قائل هستیم و دوست داریم از شما بشنویم. می توانید با استفاده از فرم زیر با ما تماس بگیرید. این فرم در حال حاضر در حال تعمیر است. لطفاً بعداً دوباره امتحان کنید.

ما برای سوالات شما ارزش قائل هستیم و از پیشنهادات شما استقبال می کنیم. اگر در صورت نیاز به کمک، یا اطلاعات نادرستی در این وب سایت یافتید، مایلیم از شما بشنویم.

سافتگوزا متعهد است که اطلاعات دقیق را در اختیار شما قرار دهد. ما همچنین از شما می خواهیم که در استفاده از این پلت فرم راحتی را تجربه کنید.

با این حال، ما نمی توانیم پاسخ 100% خود را به همه بازخوردها و نظرات تضمین کنیم. با این وجود، ما می توانیم این اطمینان را داشته باشیم که تمام نظرات شما مورد توجه و اقدام قرار خواهد گرفت.

از اینکه وب سایت ما را بازدید نمودید متشکریم.

fa_IRPersian